Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Sídlo:
Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31755194
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
07.06.2015
Koniec kontroly
29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol PU SR.pdf
Veľkosť: 281 KB, Dátum zverejnenia: 29.09.2015

KA-021/2024/1120

Pamiatkový informačný systém
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2024/1120
Účel
Poukázať na skutočnosť, či realizáciou projektu boli splnené stanovené ciele pri účinnom využití verejných prostriedkov.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-028/2019/1140

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2019/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, v nadväznosti na hospodárnosť a účinno
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť