Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ruská Bystrá
Sídlo:
Ruská Bystrá 7, 07264 Ruská Bystrá
IČO:
00325724
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-029/2017/1100

Elektronické trhovisko vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2017/1100
Účel
Spracovanie predbežnej štúdie zameranej na preverenie cieľa Elektronického kontraktačného systému (E
Začiatok kontroly
05.07.2017
Koniec kontroly
15.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2014/1140

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2014/1140
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev
Začiatok kontroly
22.04.2014
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ruska Bystra_064_2014_1140_1090.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 20.08.2014

Späť