Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Pukanec
Sídlo:
Nám. mieru 11, 93505 Pukanec
IČO:
00307416
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-030/2022/1120

Vymáhanie nedoplatkov v samospráve
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2022/1120
Účel
Preveriť postup miestnej samosprávy pri vymáhaní vybraných druhov nedoplatkov.
Začiatok kontroly
07.07.2022
Koniec kontroly
25.10.2022
Stav kontroly
Ukončená
Späť