Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Parchovany
Sídlo:
Parchovany 470, 07662 Parchovany
IČO:
00331813
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-029/2022/1090

Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2022/1090
Účel
Preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efe
Začiatok kontroly
21.02.2022
Koniec kontroly
14.06.2022
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť