Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Okrúhle
Sídlo:
Okrúhle 131, 09042 Okrúhle
IČO:
00330868
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-029/2020/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2020/1110
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
15.10.2020
Koniec kontroly
12.01.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť