Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Okoličná na Ostrove
Sídlo:
Hlavná 68, 94613 Okoličná na Ostrove
IČO:
00306622
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-028/2011/0004

Kontrola postupu colných orgánov pri vymáhaní colných a daňových nedoplatkov a efektívnosti procesu ich vymáhania.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť