Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lomnička
Sídlo:
Lomnička 66, 06503 Lomnička
IČO:
00330027
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-030/2022/1120

Vymáhanie nedoplatkov v samospráve
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2022/1120
Účel
Preveriť postup miestnej samosprávy pri vymáhaní vybraných druhov nedoplatkov.
Začiatok kontroly
03.07.2022
Koniec kontroly
02.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-071/2011/0012

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2011/0012
Účel
Začiatok kontroly
13.11.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť