Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hrabské
Sídlo:
Hrabské 103, 08606 Hrabské
IČO:
00322059
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-030/2019/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2019/1110
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
07.03.2019
Koniec kontroly
27.06.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť