Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Diakovce
Sídlo:
Hlavná 1, 92581 Diakovce
IČO:
00305898
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-062/2009/0004

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
02.09.2009
Koniec kontroly
11.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť