Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Červený Kameň
Sídlo:
Červený Kameň 0, 01856 Červený Kameň
IČO:
00317128
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
09.08.2009
Koniec kontroly
27.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť