Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.
Sídlo:
MUDr. Pribulu 412/4, 08901 Svidník
IČO:
37887343
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
06.09.2009
Koniec kontroly
19.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť