Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum prvého kontaktu Levoča
Sídlo:
Námestie Majstra Pavla 28, 05401 Levoča
IČO:
37878115
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
23.08.2009
Koniec kontroly
08.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť