Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Občianske združenie GERIATGASTRO
Sídlo:
Begova 29, 98401 Lučenec
IČO:
37821458
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
16.08.2009
Koniec kontroly
17.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť