Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TAURIS, a.s.
Sídlo:
Potravinárska 6, 97901 Rimavská Sobota
IČO:
36773123
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
16.08.2009
Koniec kontroly
17.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť