Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Suniver, s.r.o.
Sídlo:
Matičné námestie 2847/3A, 02201 Čadca
IČO:
36391310
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
09.08.2009
Koniec kontroly
01.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť