Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ženy Kysúc n.f.
Sídlo:
Podzávoz 1147, 02201 Čadca
IČO:
36137766
Právna forma:
Neinvestičný fond

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
09.08.2009
Koniec kontroly
01.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť