Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
CBA Považská Bystrica, a.s. v konkurze
Sídlo:
Tatranská 296, 01701 Považská Bystrica
IČO:
36010413
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
09.08.2009
Koniec kontroly
27.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť