Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Sídlo:
Winterova 29, 92129 Piešťany
IČO:
34144790
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
02.09.2009
Koniec kontroly
29.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť