Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Agentúra podporovaného zamestnávania n.o.
Sídlo:
Heydukova 25, 81108 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
31821316
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-074/2009/0006

Kontrola projektov financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu - Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2009/0006
Účel
Začiatok kontroly
08.06.2009
Koniec kontroly
14.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť