Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TATRAVAGÓNKA a.s.
Sídlo:
Štefánikova 887/53, 05801 Poprad
IČO:
31699847
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
23.08.2009
Koniec kontroly
01.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť