Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
EBA s.r.o.
Sídlo:
Rusovská cesta 1, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO:
31376134
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-062/2009/0004

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
09.08.2009
Koniec kontroly
13.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť