Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
RepaNet, o.z.
Sídlo:
Staré Grunty 14, 84104 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
30868343
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2009
Koniec kontroly
14.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť