Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Európska Rómska pracovná agentúra
Sídlo:
Dunajská 4-6, 81108 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30851271
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
10.08.2009
Koniec kontroly
01.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť