Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nezisková organizácia F.J.Turčeka v likv.
Sídlo:
A. Pécha 6, 96959 Banská Štiavnica
IČO:
14221161
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
16.08.2009
Koniec kontroly
17.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť