Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov
Sídlo:
Župné námestie 10, 81499 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00599107
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-074/2009/0006

Kontrola projektov financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu - Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2009/0006
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2009
Koniec kontroly
07.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť