Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Sídlo:
Kláštorská 134, 94988 Nitra
IČO:
37971832
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
22.08.2019
Koniec kontroly
29.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-062/2009/0004

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2009
Koniec kontroly
14.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť