Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústav materiálového výskumu SAV
Sídlo:
Watsonova 47, 04001 Košice-Sever
IČO:
00166804
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
13.09.2009
Koniec kontroly
13.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť