Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Suchá nad Parnou
Sídlo:
Suchá nad Parnou 68, 91901 Suchá nad Parnou
IČO:
00313009
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-062/2009/0004

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
09.08.2009
Koniec kontroly
23.09.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť