Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský úrad životného prostredia v Žiline
Sídlo:
Námestie Ľ. Štúra 3, 01001 Žilina
IČO:
37906321
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-075/2009/0013

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných Krajských úradoch životného prostredia
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2009/0013
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2009
Koniec kontroly
08.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť