Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
Sídlo:
Karloveská 2, 84219 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
30794692
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-033/2011/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na ochranu pred povodňami a na odstránenie ich následkov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
02.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-075/2009/0013

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných Krajských úradoch životného prostredia
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2009/0013
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
07.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť