Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Sídlo:
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
IČO:
37949900
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-075/2009/0013

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných Krajských úradoch životného prostredia
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2009/0013
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
01.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť