Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Opatovská Nová Ves
Sídlo:
- 0, 99107 Opatovská Nová Ves
IČO:
00319490
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-062/2009/0004

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
27.09.2009
Koniec kontroly
07.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť