Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Colný úrad Trnava
Sídlo:
Piešťanská 3, 91701 Trnava
IČO:
42499500
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-068/2015/1050

Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-068/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola dodržiavania ustanovenia § 86 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správ
Začiatok kontroly
05.07.2015
Koniec kontroly
13.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-034/2014/1050

Kontrola poskytovania nepriamej formy štátnej pomoci
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2014/1050
Účel
Overiť postup Finančnej správy SR pri poskytovaní nepriamej formy štátnej pomoci v zmysle zákona č.
Začiatok kontroly
25.09.2014
Koniec kontroly
13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Colný úrad Trnava_KA-034_2014_1050_1050_zverejnenie.pdf
Veľkosť: 310 KB, Dátum zverejnenia: 13.11.2014

KA-070/2009/0007

Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
07.06.2009
Koniec kontroly
12.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2008/0007

Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov a kontrola plnenia opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2008/0007
Účel
Začiatok kontroly
04.05.2008
Koniec kontroly
17.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-038/2007/0010

Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebných daní, výkone daňovej kontroly, súvisiacom rozhodovacom konaní a realizácie programu výber daní
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2007/0010
Účel
Začiatok kontroly
04.03.2007
Koniec kontroly
28.05.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť