Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Dubnica nad Váhom
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-071/2009/0008

Kontrola spôsobu vyrubovania dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
06.09.2009
Koniec kontroly
28.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť