Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Dolný Kubín
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-071/2009/0008

Kontrola spôsobu vyrubovania dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
15.09.2009
Koniec kontroly
25.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2007/0008

Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri správe, kontrole a vymáhaní dane z pridanej hodnoty a plnenia úloh v rámci systému VIES na výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2007/0008
Účel
Začiatok kontroly
10.07.2007
Koniec kontroly
16.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť