Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Bardejov
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-069/2009/0006

Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu správcu dane pri správe, kontrole a vymáhaní dane z motorových vozidiel a overenie správnosti a včasnosti prevodu výnosu dane do rozpočtov VÚC vykonanej v I. polroku 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2009/0006
Účel
Začiatok kontroly
19.05.2009
Koniec kontroly
25.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-034/2007/0006

Kontrola postupu správcu dane pri správe, kontrole a vymáhaní dane z motorových vozidiel a overenie správnosti a včasnosti prevodu výnosu dane do rozpočtov VÚC
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2007/0006
Účel
Začiatok kontroly
02.05.2007
Koniec kontroly
28.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť