Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hriadky
Sídlo:
Hriadky 43, 07622 Hriadky
IČO:
00331554
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-062/2009/0004

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
15.11.2009
Koniec kontroly
08.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť