Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Sídlo:
Župné nám. 5-6, 81241 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30847451
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-056/2014/1030

Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom štátu vo vybraných príspevkových organizáciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní verejných prostriedk
Začiatok kontroly
21.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_IVPaR_056_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 305 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

KA-074/2009/0006

Kontrola projektov financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu - Iniciatívy Spoločenstva EQUAL
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2009/0006
Účel
Začiatok kontroly
04.05.2009
Koniec kontroly
17.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť