Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Sídlo:
Podunajská 24, 82106 Bratislava-Vrakuňa
IČO:
30814081
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-042/2016/1060

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2016/1060
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
10.02.2016
Koniec kontroly
21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť