Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Sídlo:
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30844789
Právna forma:
Národná banka Slovenska

Kontroly

KA-071/2015/1050

Nakladanie s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola nakladania s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s n
Začiatok kontroly
06.10.2015
Koniec kontroly
29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Národná Banka Slovenska.pdf
Veľkosť: 434 KB, Dátum zverejnenia: 29.11.2015

KA-051/2007/0001

Kontrola hospodárnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov na správu a nakladania s nefinančným majetkom v Národnej banke Slovenska
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
10.06.2007
Koniec kontroly
30.10.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť