Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb pre dospelých
Sídlo:
Moravský Svätý Ján 11, 90871 Moravský Svätý Ján
IČO:
00596256
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-069/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
11.03.2007
Koniec kontroly
20.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť