Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých
Sídlo:
Banská 533/19, 03901 Turčianske Teplice
IČO:
00651443
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-069/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
04.03.2007
Koniec kontroly
29.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť