Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou
Sídlo:
Zámocká 160/5, 09431 Hanušovce nad Topľou
IČO:
37781138
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
16.05.2007
Koniec kontroly
07.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť