Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
UNIPA spol. s r.o.
Sídlo:
Košovská 1, 97101 Prievidza
IČO:
31579183
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-072/2012/1120

Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu miest a obcí pre právnické osoby a fyzické osoby.
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2012/1120
Účel
Preveriť dodržiavanie zmluvných podmienok na poskytnutie prostriedkov z rozpočtu miest a obcí. resp.
Začiatok kontroly
20.03.2012
Koniec kontroly
22.07.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť