Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
AGRO - BIO HUBICE, a.s. Hubice 8, 93039 Hubice 34108491
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava-Staré Mesto 00151491
Slovenská filharmónia Medená 3, 81601 Bratislava-Staré Mesto 00164704
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 9, 84506 Bratislava-Karlova Ves 00679097
Krajská prokuratúra Vajnorská 47, 81256 Bratislava-Nové Mesto 00166448
Tlačová agentúra Slovenskej republiky Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto 31320414
Krajská prokuratúra Dolné Bašty 1, 91744 Trnava 35629053
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno Rázusova 40, 97701 Brezno 37949594
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto 00151882
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen J. Jiskru 249/6, 96001 Zvolen 37949560
Krajský školský úrad v Nitre Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra 37961608
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Zvolenská cesta 27, 97405 Banská Bystrica 37949799
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnicai A.T.Sytnianskeho 1180, 96958 Banská Štiavnica 37949624
Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok 00315494
U N I S T A V, spol. s r.o. v konkurze Jablonecká 2, 90086 Budmerice 31411096
Obec Zariečie Zariečie 190, 02052 Záriečie 00317926
Obec Jelenec Hlavná 126, 95173 Jelenec 00308072
DÚHA, a.s. Čapajevova 29, 08001 Prešov 31690360
ALYA, s.r.o. Levočská 4667/38A, 05801 Poprad 00617776
Obec Cífer Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer 00312347
Tento register má len informatívny charakter.