Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Závodisko, š.p. Starohájska 29, 85269 Bratislava-Petržalka 31354301
VALEUR, s.r.o. Múzejná 208/4, 92901 Dunajská Streda 34119850
Ľubomír Egly Lednica 90, 02063 Lednica
Národné osvetové centrum Nábrežie Ivana Krasku 1, 92101 Piešťany 00164615
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Starohájska 29, 85227 Bratislava-Petržalka 36856096
A + Z Rišňovský, Halász, s.r.o. Priemyselná 2, 92522 Veľké Úľany 31411665
MH Manažment, a. s. Trnavská cesta 100 , 82101 Bratislava-Ružinov 50088033
LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Sladovnícka 15, 91701 Trnava 35782803
Múzeum Slovenského národného povstania Kapitulská 23, 97559 Banská Bystrica 35986077
Bóna LABELS s.r.o. Považská 18, 94001 Nové Zámky 35951541
AEVITAS, n.o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV Partizánska 1834/26, 06901 Snina 42092434
Domov dôchodcov Malý Dunaj, o.z. Krivá 8, 94501 Komárno 42201772
Grandpark, nezisková organizácia Komenského ul. 36, 93701 Želiezovce 45741701
Obec Salka Salka 61, 94361 Salka 00309249
CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. Veľká Dolina 138, 95115 Veľká Dolina 45740551
Obec Závod Sokolská 243, 90872 Závod 00310158
Obec Nová Dedina Nová Dedina 125, 93525 Nová Dedina 00307301
Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Starinská 6189/164, 06601 Humenné 45737983
SENION, n.o. S.Chalupku 9823/1B, 03601 Martin 42168571
SENIOR n.o. Vojka nad Dunajom 220, 93031 Vojka nad Dunajom 36084131
Tento register má len informatívny charakter.