Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Bánov Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov 00308765
Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín 42024331
Mesto Námestovo Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo 00314676
Inšpektorát práce Bratislava Za kasárňou 1, 83264 Bratislava-Nové Mesto 00166367
Obec Šíd Šíd 0, 98601 Šíd 00316423
Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto 00165581
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Nám. M.R.Štefánika 8, 94145 Maňa 00596221
Mesto Hanušovce nad Topľou Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou 00332399
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky 17336112
Obvodný úrad Považská Bystrica Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica 42024005
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Nám. M. R. Štefánika 9, 94501 Komárno 37961195
Domov sociálnych služieb Kovarce Kovarce -, 95615 Kovarce 00356891
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto 00699021
Obvodný úrad Nitra Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra 42114926
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota 00319031
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Čerenčianska 18, 97901 Rimavská Sobota 37949608
Obec Chynorany Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany 00310506
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice Družstevnícka 22, 93480 Levice 42119383
Obec Mojmírovce Námestie sv. Ladislava 931/7, 95115 Mojmírovce 00308269
Obvodný úrad Nové Zámky Podzámska 25, 94001 Nové Zámky 42114934
Tento register má len informatívny charakter.