Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Nadácia ASPEKT Akademická 4, 94901 Nitra 31870953
Obec Ptičie Ptičie 0, 06741 Ptičie 00323446
Správa športových zariadení mesta Martin Gorkého 2, 03601 Martin 37806939
Krajský stavebný úrad v Nitre Lomnická 44, 94901 Nitra 37961667
Obec Dolná Breznica Dolná Breznica 0, 02061 Dolná Breznica 00317144
Obec Bolešov Bolešov 78, 01853 Bolešov 00317080
Obec Zemianska Olča Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča 00306720
Slovryb, a.s. Príbovce 258, 03842 Príbovce 31577156
ŽILINA REAL, s.r.o. Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina 36433420
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku Tomášikova 8A, 82103 Bratislava-Ružinov 34074431
IRONAL, spol. s r.o. Kynceľová 18, 97401 Kynceľová 36030597
Obec Pruské Pruské 1, 01852 Pruské 00317721
Obec Lovce Lovce 222, 95192 Lovce 00308161
KSP, s.r.o. Vajnorská 135, 83104 Bratislava-Nové Mesto 35847689
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov 36167908
VAS s.r.o. Mojšova Lúčka , 01176 Žilina 31587666
DÚ Banská Bystrica I Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Obec Sútor Sútor 0, 98001 Sútor 00319082
Obec Kamanová Kamanová 127, 95612 Kamanová 00699225
Obec Budmerice Budmerice 534, 90086 Budmerice 00304697
Tento register má len informatívny charakter.