Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Beauty Club, s.r.o. Francisciho 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto 46135031
Beckovské muzeálne nádvorie Beckov 180, 91638 Beckov 42145406
Belské Služby, s.r.o. Oslobodenia 183, 01305 Belá 36731269
BenFin s.r.o. Cukrovarská 2, 07501 Trebišov 36795330
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo Stará Lehota -, 91635 Stará Lehota 00223603
Biela voda, n.o. Nad traťou 1342/28, 06001 Kežmarok 42092167
Biely potok, akciová spoločnosť Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava-Ružinov 36322962
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ul. Komenského 215, 03852 Sučany 00627844
Bilingválne slovensko-španielske gymnázium Športová 41, 91501 Nové Mesto nad Váhom 37918869
Biofarma Turie, a.s. Pažite 56, 01009 Žilina 36845264
Biotechnologický podnik, š.p.. Trnavská cesta -, 92041 Leopoldov 00687901
BofCo Estate s.r.o. Nádražná 66, 02354 Turzovka 45423113
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Dúbravská cesta 14, 84523 Bratislava-Karlova Ves 00679089
Brasko sport klub Tomášikova 10/D, 82101 Bratislava-Ružinov 42185599
Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o. Mikulášska 25, 81101 Bratislava-Staré Mesto 43782868
Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava-Ružinov 35823542
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov 35850370
Bratislavské bábkové divadlo Dunajská 36, 81108 Bratislava-Staré Mesto 00164879
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 81515 Bratislava-Staré Mesto 30794544
Bratislavské tlačiarne, š.p. Lazaretská 12, P.O.BOX 195, 81499 Bratislava-Staré Mesto 00608122
Tento register má len informatívny charakter.