Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
BIOMIN, a.s. Potočná 1/1, 91943 Cífer 00681725
BIONT, a.s. Karloveská 63, 84229 Bratislava-Karlova Ves 35917571
BLACKHOUSE, s. r. o. Lužná 12, 85101 Bratislava-Petržalka 45450862
BRANKO, a.s. Novozámocká 184, 94905 Nitra 31438181
BREFIT-e, s.r.o. Uhrova 24, 83101 Bratislava-Nové Mesto 35733161
BUSINESS PARTNER ACADEMY, s.r.o. Ferka Urbánka 20/A, 05201 Spišská Nová Ves 46250841
BYTOKOMPLET, s.r.o. Kamenárska 18, 82104 Bratislava 35698845
BYTOSPOL.S.S., s.r.o. Drieňová 11, 82102 Bratislava-Ružinov 35774363
BYTOVÉ SLUŽBY, Š. P. Bystré 308, 09434 Bystré 00523101
BYTOVÝ PODNIK HARMANEC Harmanec 6, 97603 Harmanec 00620947
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Štúrova 275/87, 05921 Svit 36816949
BYTTERM, a.s. Saleziánska 4, 01077 Žilina 31584705
BYTY s.r.o. Bardejov Ťačevská 24, 08633 Bardejov 36481696
Balneologické múzeum v Piešťanoch Beethovenova 5, 92101 Piešťany 36086967
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica 36836567
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica 37828100
Banícke múzeum v Rožňave Šafárikova 31, 04801 Rožňava 31297765
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik Štefánikova -, 08501 Bardejov 00619621
Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava Meteorová 5, 82102 Bratislava-Ružinov 30855195
Bc. Peter Franko - FORMATION Tolstého 3, 04001 Košice-Sever 37522892
Tento register má len informatívny charakter.